Takk til Sparebank1 Nord-Norge

Takk til Sparebanken Nord-Norge med 40.000 kroner til kodeklubben for å støtte oss til å bygge opp en klubb for alle som er interessert i koding og utforskning.